BIP nawigacja Kierunki kształcenia w ZSP
Technikum Budowlane
technik budownictwa
     
Technikum Gastronomiczne
technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Fryzjerskie
technik usług fryzjerskich     
     
Technikum Turystyczne
technik obsługi turystycznej     
     
Technikum Samochodowe
technik pojazdów samochodowych     
     
Technikum Mechaniczne
technik mechanik
     
Technikum Odzieżowe
technik technologii odzieży     
     
Technikum Gazownictwa
technik gazownictwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - w każdym zawodzie
najbardziej popularne zawody: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, ślusarz, krawiec, fryzjer, kucharz, ogrodnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, zdun, dekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji gazowych, lakiernik, blacharz, kowal, cukiernik, piekarz, kominiarz, mechanik operator pojzadów i maszyn rolniczych, ... A także w każdym innym zawodzie, jeżeli jest zawarta umowa z zakładem pracy.
Autor informacji: Patryk Kubski
Opublikował:

zobacz historię zmian
Data wytworzenia: 2014-04-30 15:01:32
Modyfikacja: 2014-06-08 17:14:42